Talgujad kavandavad osavõttu Arvamusfestivalist Paides (12.-13. aug, 2016).

Oleme pakkunud Arvamusfestivali toimkonnale kolm pika mõttetalgu ideed - valiku tegemiseks. Tegu on Arvamusfestivalile seni mitteomase tegevusvormiga.  Mõttetööd tehakse ja tegevusi kavandatakse kahepäevase, püsiva rühmatööde seltskonnaga (3 rühma, 7 inimest igaühes) ettevõtmisega, mille üldistungid on avatud kõigile huvilistele nii kuulamiseks kui suuliselt või e-keskkonnas täiendamiseks.

Oleme valmis ka lühisessiooni(de) läbiviimiseks.

Selles veebilehe alajaotuses esitame Arvamusfestivaliga seonduvaid Talgujate materjale.

Talgujad Arvamusfestivalil - kerilaua-ideed

Pakume Talgujatelt kolm ideed (A, B, C) kahepäevaseks mõttetalguks. Loodame, et Arvamusfestivali toimkond valib neist ühe ja – siis teeme selle teoks!

Allpool esitatu on vormistatud Arvamusfestivali ideekorje lehele  sobivalt.

Originaalis on iga teema eri värvi, mis teeb orienteerumise lihtsaks (A - sinine, B - roheline, C- punane, üld-tekst - must). Siin see värvidemäng ei õnnestunud, paraku.  

 

Arutelu teema ja põhiküsimus *

 

A. Mis teeks Eesti suureks tema inimeste ja maailma jaoks?

B. Milline võiks olla Arvamusfestivali roll /funktsioon Eesti demokraatias? 

C.  Milliseid koole/millist haridust vajab Eesti laps ja ühiskond?

 

 

 

 

            Põhjendus *

Kirjuta lühidalt, milles seisneb probleem, mis vajab lahendamist? Miks ja kellele on see küsimus oluline ehk miks selle üle arutlema peaks? Millised faktid või vaatenurgad selle teemaga seoses on seni liiga vähe tähelepanu saanud? Millise tulemuseni võiks Arvamusfestivail seda teemat käsitledes jõuda?

 

A. Mis teeks Eesti suureks tema inimeste ja maailma jaoks?

Eestis tajuvad paljud, et suur idee, suured sihid on kaotsi läinud. Need olid 80ndatel – IME, oma rahvuslik haridus, iseseisvus … Need olid 90ndatel … Pärast Euroopa Liitu astumist on tekkinud ääremaastumise, kehv(ik)olemise tunne.  Ometi peaks suured ideed ja teod eos olema. 

Koos mõeldes (kerilaua e rotaatori vormis disainitud 4-etapilise mõttetalguna) peaksime genereerima Eestile ja tema inimestele oluliste ideede kogumi ja parimal juhul ka tegevuste/teostajate  rühmad.

 

B. Milline võiks olla Arvamusfestivali roll /funktsioon Eesti demokraatias? 

 

Koos mõeldes (kerilaua e rotaatori vormis disainitud 4-etapiline mõttetalgu) peaksime genereerima Arvamusfestivali või selle ühe haru arengu Eestile ja tema inimestele oluliste ideede kogumise ja parimal juhul ka teostamise algatamise seisukohalt. Arvamusfestival - demokraatia mehhanism?

 

C.  Milliseid koole/millist haridust vajab Eesti laps ja ühiskond?

 

Sel talvel lahvatanud probleemid era- ja tavakoolidest jmt näitas, et paljudes KOV-ides, samuti poliitikute ja “üldsuse” seas ei mõisteta, miks on vajalikud erinevat pedagoogilist süsteemi kasutavad/viljelevad lasteaiad, koolid.  Põlvamaal tahetakse Hea Alguse lapsed saata tavakooli (Mammaste lugu), Tallinn ütleb – meil on linnakoolides kohti kõigile  (sh ka waldorfkooli lastele?) …

 

Koos mõeldes (kerilaua e rotaatori vormis disainitud 4-etapiline mõttetalgu) peaksime genereerima Eestile ja tema inimestele/lastele parima arengu ja hariduse jaoks oluliste ideede kogumi ning tegevuste/teostajate algatusrühmad.

 

 

Märksõnad * (Talgujad: Lisame peagi!)

Vali kuni 5 märksõna, mis kirjeldavad kõige paremini Sinu pakutud teemat. Kasutame neid märksõnu selleks, et sarnased ideed tuua kokku ühiselt korraldatavateks arutelualadeks Arvamusfestivalil. Mitme valiku tegemiseks hoia all

 

A. Mis teeks Eesti suureks tema inimeste ja maailma jaoks?

 

 

B. Milline võiks olla Arvamusfestivali roll /funktsioon Eesti demokraatias? 

 

 

C.  Milliseid koole/millist haridust vajab Eesti laps ja ühiskond?

 

 

Osalejad *

Kellele on see küsimus oluline ehk millised inimesed tuleksid seda teemat arutama? Milliste inimeste arvamusi sel teemal sooviksid kuulda? Kes oleksid asjatundlikud ja huvitavad arutlejad, kes tooksid arutellu erinevaid teadmisi ja vaatenurki? Soovime festivalil osalejatele pakkuda võimalikult palju avalikkusele senitundmatuid oma ala eksperte või niisama ägedaid inimesi nii Eestist kui välismaalt.

 

A. Mis teeks Eesti suureks tema inimeste ja maailma jaoks?

Alati on inimesi, kellele on olulised nö “suured asjad”. Kutsume inimesi, kellele see huvi on (osalt meiepoolse ja korralduskomitee initsiatiivina, osalt n.ö vaba registreerimise korras) ja kes on valmis teemaga süvitsi tegelema. Vedajad on Talgujate rühmast.

 

 

B. Milline võiks olla Arvamusfestivali roll /funktsioon Eesti demokraatias? 

Arvamusfestival on oluline. Tema roll võiks olla enamgi kui ideede jagamine …. Olla demokraatliku ühiskonna osa, mitte vaid “auru väljalaskmise” ja vahvate inimeste kohtumipaik?

Kutsume inimesi, kellele see huvi on (osalt meiepoolse ja korralduskomitee initsiatiivina, osalt n.ö vaba registreerimise korras) ja kes on valmis teemaga süvitsi tegelema. Vedajad on Talgujate rühmast.

 

C.  Milliseid koole/millist haridust vajab Eesti laps ja ühiskond? 

See on põletav probleem nii lapsevanema, õpetaja, kui kasvatusteadlase/-filosoofi, aga ka haridusametniku ja  lihtsalt ühskonna tulevikust mõtleva inimese jaoks.

Kutsume inimesi, kellele see huvi on (osalt meiepoolse ja korralduskomitee initsiatiivina, osalt n.ö vaba registreerimise korras) ja kes on valmis teemaga süvitsi tegelema. Vedajad on Talgujate rühmast.

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

X-faktor *

 

Kujutle, et kui festivalil toimub samaaegselt kümme erinevat sündmust samaaegselt, siis mille poolest Sinu arutelu eristub ja silma paistab?

 

Meie pakutav pole lihtsalt arutelu vaid sisseminek mõtlemise VÄEKUNSTI teele, sõrme andmine sotsiaalse jooga maagiale, mille käigus osalejad saavutavad võetud teemas osalejate kollektiivsele sünergiale vastava parima selguse ning energeetilise ühtekuuluvuse optimistliku kõrgendatud seisundi.

Seda meetodit on kasutatud 80-90ndatel aga eriti alates 2010st (nt TLÜ õpetajahariduse ja kasvatusteaduse/-filosoofia programmis).

 

Millega muuta arutelu festivalil osalejate jaoks huvitaks ja meeldejäävaks?

Meie "sotsiaalse joogaga" saavutatavat teemasse süvenevat ja samas meeli ergastavat kogemust kirjeldatakse kui sündmust, mille jooksul inimene kogeb sama palju kui tavaelus umbes aasta jooksul. Meie pakutav on veenev sissejuhatus sotsiaalse kogemusjooga teele. Kui inimesel õnnestub osaleda VÄESÜNDMUSES uuesti enne, kui kogemus taandub ratsionaalsest mälust emotsionaalsesse mälusse on tõenäoline tema liitumine Sotsiaalse Jooga Väekunsti teele.  

 

Mida teeksid, et kuulajaid rohkem kaasa rääkima ja osalema julgustada?

Julgustada eraldi pole vaja - sündmuse jooksul on osalejad “pagunid maha” võrdsustatud seisundis ja rühmadünaamika seadsupärasusi järgides ei jää keegi kõrvale, vaid ergastatakse. Meie väekunsti teel on tegemist kogemusliku tarkusega, episoodide kirjeldustekstide eelnev lugemine pole eriti tulemuslik. Aga soovija võib uurida linke....

NB!

Meie pakutava VÄEKUNSTI TEE sündmuses osaleja peab pühenduma sündmuse jooksul täiesti. See tähendab, et teisi arutelusid ta uudistada ja neis osaleda ei saa. Vastasel juhul tekivad katkestused TEEL, ärakäija inimene ei saa aru, hakkab rütmiväliselt segama oma küsimuste ja uitmõtetega teisi jne.

(Vaata:  http://www.talgutaru.com,

vt ka nt http://www.scribd.com/doc/94217719 ja  http://www.scribd.com/doc/141933592; samuti: http://www.slideshare.net/EneSilviaSarv/slshare-mttetalgud-oppemetod; http://www.slideshare.net/EneSilviaSarv/ruttas-v-sarv-es-mttetalgud-kui-pedagoogiline-andragoogiline-protsess)

 

A. Mis teeks Eesti suureks tema inimeste ja maailma jaoks?

Pakume 4-etapilist rühmatööde ja üldistungitega kerilauana/rotaatorina disainitud mõttetegevust

Rühmade (3 rühma a ca 7 inimest rollijaotusega) koosseis on püsiv, üldistungid – avatud kõigile huvilistele (üldistungite teemad: 1. probleemid ja olemasolev, 2. tulevikuvaade, 3. alternatiivid, 4. osalushindamine ja algatused /algatusrühmad).

 

B. Milline võiks olla Arvamusfestivali roll /funktsioon Eesti demokraatias? 

 

Pakume 4-etapilist rühmatööde ja üldistungitega kerilauana/rotaatorina disainitud mõttetegevust

Rühmade (3 rühma a ca 7 inimest rollijaotusega) koosseis on püsiv, üldistungid – avatud kõigile huvilistele (üldistungite teemad: 1. probleemid ja olemasolev, 2. tulevikuvaade, 3. alternatiivid, 4. osalushindamine ja algatused /algatusrühmad).

 

C.  Milliseid koole/millist haridust vajab Eesti laps ja ühiskond?

Pakume 4-etapilist rühmatööde ja üldistungitega kerilauana/rotaatorina disainitud mõttetegevust.

Rühmade (3 rühma a ca 7 inimest rollijaotusega) koosseis on püsiv, üldistungid – avatud kõigile huvilistele (üldistungite teemad: 1. probleemid ja olemasolev, 2. tulevikuvaade, 3. alternatiivid, 4. osalushindamine ja algatused /algatusrühmad).

 

Veel seletuseks.

Kerilaud (rotaator) on üks mõttetalgulistest formaatidest, mille  aluseks on idee, et mistahes inimesele tähtsat probleemi on  vaja vaadelda erinevatest aspektidest, „vaateplatvormi“ erinevatelt kõrgustelt. Probleemi arutelu osalistel tuleb kõigepealt teha valik (enesemääratlus), milliselt  vaateplatvormilt (millisest aspektist)  nad  tahavad  oma arutelu alustada. Klassikalises rotaatoris  annavad korraldajad  ette kolm aspekti /vaatekõrgust. Nii moodustub kolm arutelurühma ehk laudkonda.  Pärast algplatvormil toimunud arutelu ja selle tulemustest  plakatiga illustreeritud  ettekande tegemist  toimub rühmade rotatsioon järgmistele platvormidele  ja lõpuks jõutakse tagasi oma algplatvormile. Selline rotatsioon on  iseloomulik ka  maailmas laialt tuntud  (rotaatorist 13 aastat nooremale)  formaadile World Cafe, kuid meie kerilaudu eristab sellest  roteerumiste programm.  Liikudes järgmise laua taha asuvad  saabujad  jätkama eelkäijate  tööd. See tähendab, et lisaks vaatenurga  või vaatekõrguse muutusele muutub ka nende ees seisev ülesanne: kui algplatvormil  olles  tegeleti  antud probleemivaldkonnas  ilmnevate oluliste trendide, tendentside, nähtuste väljatoomisega, siis  teise laua taha minnes asutakse  prognoosima, milliseks kujuneb  nende trendide, tendentside jne dünaamika (kas muutuvad olulisemaks või kahanevad jmt), kolmanda laua taha istudes hakatakse välja pakkuma  võimalikke  tegutsemisvariante  sellises muutuste maailmas ning  lõpuks oma algse laua taha jõudes  tehakse realistlikke valikuid eelmises etapis välja pakutud võimaluste lehvikust  ja  kavandatakse oma järgmisi samme nende realiseerimiseks. Arutelu fasiliteerivad   talgutehnikutest  järjehoidjad (kontinuaatorid),  kes ei liigu koos rühmadega, vaid  aitavad hoida  protsessi järjepidavust.  

 

 

 

 

Arutelu keel *


Ootame ka vene- ja inglisekeelseid arutelusid. 

 

A. Mis teeks Eesti suureks tema inimeste ja maailma jaoks?

Eesti keel. Potentsiaalselt – kõik kolm keelt (sel juhul seame 3 keele mõningase valdamise registreerumise tingimuseks).

 

B. Milline võiks olla Arvamusfestivali roll /funktsioon Eesti demokraatias? 

Eesti keel. Vene keel. Potentsiaalselt – kõik kolm keelt (sel juhul seame 3 keele mõningase valdamise registreerumise tingimuseks).

 

C.  Milliseid koole/millist haridust vajab Eesti laps ja ühiskond?

Eesti keel. Potentsiaalselt – kõik kolm keelt (sel juhul seame 3 keele mõningase valdamise registreerumise tingimuseks).